Agenda en uitgaanstips

9 oktober

Fotolezing over vogelreis naar Ethiopië

Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 9
Deze week 253
Deze maand 1518
Sinds 10-2017 527010

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

 

 

 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Halverwege de 20e eeuw besloten de Verenigde Naties om de fundamentele rechten van alle mensen op aarde voor eens en voor altijd duidelijk vast te leggen. Aanleiding daarvoor waren de misdaden tegen de menselijkheid die begaan werden tijdens de twee wereldoorlogen. Hieronder vindt u de tekst van de eerste 5 artikelen, die gaan over vrijheid, onschendbaarheid en het recht op gelijke behandeling in het Nederlands en het Amhaars, met transliteratie.

 

 

 

 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
የሰብዓዊመብትአቀፋዊመግለጽ
Jäsäbehʾawi mäbehteh ʾäqäfawi mägehlätzeh

 

 

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
አንቀጽ፡፩፤

የሰው፡ ልጅ፡ ሁሉ፡ ሲወለድ፡ ነጻና፡ በክብርና፡ በመብትም፡ እኩልነት፡ ያለው፡ ነው።፡ የተፈጥሮ፡ ማስተዋልና፡ ሕሊና፡ ስላለው፡ አንዱ፡ ሌላውን፡ በወንድማማችነት፡ መንፈስ፡ መመልከት፡ ይገባዋል።

‘Änehqätzeh 1:
Jäsäweh lehǧeh hulu siwälädeh nätzana bäkehbehrehna bämäbehtehmeh ʾehkulehnätehjaläweh näweh. Jätäfät'ehro masehtäwalehna hehlina sehlaläweh ʾänehdu lelawehneh bäwänehdehmamatsjehnäteh mänehfäseh mämälehkätehjehgäbawaleh.

 

 

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

አንቀጽ፡፪፤
እያንዳንዱ፡ ሰው፡ የዘር፡ የቀለም፡ የጾታ፡ የቋንቋ፡ የሃይማኖት፡ የፖለቲካ፡ ወይም፡ የሌላ፡ ዓይነት፡ አስተሳሰብ፡ የብሔራዊ፡ ወይም፡ የኀብረተሰብ፡ ታሪክ፡ የሀብት፡ የትውልድ፡ ወይም፡ የሌላ፡ ደረጃ፡ ልዩነት፡ ሳይኖሩ፡ በዚሁ፡ ውሳኔ፡ የተዘረዘሩት፡ መብቶችንና፡ ነጻነቶች፡ ሁሉ፡ እንዲከበሩለት፡ ይገባል።
ከዚህም፡ በተቀረ፡ አንድ፡ ሰው፡ ከሚኖርበት፡ አገር፡ ወይም፡ ግዛት፡ የፖለቲካ፡ የአገዛዝ፡ ወይም፡ የኢንተርናሽናል፡ አቋም፡ የተነሳ፡ አገሩ፡ ነጻም፡ ሆነ፡ በሞግዚትነት፡ አስተዳደር፡ ወይም፡ እራሱን፡ ችሎ፡ የማይተዳደር፡ አገር፡ ተወላጅ፡ ቢሆንም፡ በማንኛውም፡ ዓይነት፡ ገደብ፡ ያለው፡ አገዛዝ፡ ሥር፡ ቢሆንም፡ ልዩነት፡ አይፈጸምበትም።
‘Änehqätzeh 2:
ʾEhjanehdanehdu säwehjäzärehjäqälämehjätzota jäqwanehqwa jähajehmanotehjäpolätika wäjehmehjälela ʾajehnäteh ʾäsehtäsasäbehjäbehherawi wäjehmehjähäbehrätäsäbeh tarikehjähäbehtehjätehwehlehdeh wäjehmehjälela däräǧa lehjunäteh sajehnoru bäzihu wehsane jätäzäräzäruteh mäbehtotsjehnehna nätzanätotsjeh hulu ʾehnehdikäbärulätehjehgäbaleh.
Käzihehmeh bätäqärä ʾänehdeh säweh käminorehbäteh ʾägäreh wäjehmeh gehzatehjäpolätika jäʾägäzazeh wäjehmehjäʾinehtärehnašehnaleh ʾäqwamehjätänäsa ʾägäru nätzameh honä bämogehzitehnäteh ʾäsehtädadäreh wäjehmeh ʾehrasunehtsjehlo jämajehtädadäreh ʾägäreh täwälaǧeh bihonehmeh bämanehñawehmeh ʾajehnäteh gädäbehjaläweh ʾägäzazeh sehreh bihonehmeh lehjunäteh ʾäjehfätzämehbätehmeh.

 

 

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

አንቀጽ፡፫፤
እያንዳንዱ፡ ሰው፡ የመኖር፣፡ በነጻነትና፡ በሰላም፡ የመኖሩ፡ መጠበቅ፡ መብት፡ አለው።
‘Änehqätzeh 3:
ʾEhjanehdanehdu säwehjämänoreh፣ bänätzanätehna bäsälamehjämänoru mät'äbäqeh mäbehteh ʾäläweh.

 

 

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

አንቀጽ፡፬፤
ማንም፡ ሰው፡ ቢሆን፡ በባርነት፡ አይገዛም።፡ ባርነትና፡ የባሪያ፡ ንግድም፡ በማንኛውም፡ ዓይነት፡ ክልክል፡ ነው።
‘Änehqätzeh 4:
Manehmeh säweh bihoneh bäbarehnäteh ʾäjehgäzameh. Barehnätehna jäbarija nehgehdehmeh bämanehñawehmeh ʾajehnäteh kehlehkehleh näweh.

 

 

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

አንቀጽ፡፭፤
ማንም፡ ሰው፡ ቢሆን፡ የጭካኔ፡ ስቃይ፡ እንዳይደርስበት፡ ወይም፡ ከሰብዓዊ፡ አፈጻጸም፡ ውጭ፡ የሆነ፡ የተዋረድ፡ ተግባር፡ ወይም፡ ቅጣት፡ አይፈጸምበትም።
‘Änehqätzeh 5:
Manehmeh säweh bihonehjätsj'ehkane sehqajeh ʾehnehdajehdärehsehbäteh wäjehmeh käsäbehʾawi ʾäfätzatzämeh wehtsj'ehjähonä jätäwarädeh tägehbareh wäjehmeh qeht'ateh ʾäjehfätzämehbätehmeh.

 

 

 

 

 

 
Citaat van de dag

"ዝም:ባለ:አፍ:ዝምብ:አይገባበትም::
In een mond die niet spreekt vliegt ook geen vlieg naar binnen. "
- Amhaars spreekwoord -

Uw advertentie hier?

Neem contact met ons op.